kids 2580999 1920 300x200 - OFERTA ZAJĘĆ

Oferta zajęć gimnastyki korekcyjnej

UWAGA:

Od dnia 15. września br. – ze względów organizacyjnych – w ŚRODY i w PIĄTKI następuje zmiana planu zajęć gimnastyki korekcyjnej w salce fitness TCSiR. Nowe godziny w tych dniach są następujące: 12:00-12:45; 13:00-13:45; 14:00-14:45; 15:00-15:45. W związku z tym bardzo proszę o ponowne przeanalizowanie możliwości uczestnictwa Państwa dziecka w ćwiczeniach korekcyjnych w tych w/w godzinach.

Zapraszam do kontaktu e-mailowego (przez formularz kontaktowy) w celu ustalenia najlepszego terminu zajęć dla dziecka. Ilość miejsc jest ograniczona obecnie dostępne są jeszcze wolne miejsca w następujących dniach i godzinach: ŚRODA i PIĄTEK: 12:00-12:45; 13:00-13:45; oraz CZWARTEK: 13:15-14:00. 

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej są bezpłatne i będą trwały od września do czerwca. Są one tak pomyślane, by w miłej atmosferze i zabawowej formie skorygować dzieciom ich wady postawy, wzmocnić ich zdrowie oraz zwiększyć sprawność fizyczną, siłę i wytrzymałość mięśni posturalnych, a także poprawić koordynację ruchową.                           

Jako specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjnej posiadam wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i wszechstronne wykształceniem (zdobyte zarówno w kraju jak i za granicą).                                                                                                               

W związku z zagrożeniem epidemicznym nadal obowiązuje zmieniona organizacja zajęć:
1. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby powinny zakryć usta i nos maseczką, chustą,
przyłbicą lub np. pół-przyłbicą
2. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i bezwzględnie
wykonują polecenia pracowników TCSiR i prowadzącego zajęcia korekcyjne.
3. Uczniowie mogą wejść do sali fitness tylko i wyłącznie za zgodą prowadzącego
(o wyznaczonej wcześniej godzinie).
4. Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od współćwiczących i pracowników TCSiR.
4. Do przebieralni chłopców i szatni dziewcząt uczniowie powinni wchodzić pojedynczo
w maseczkach (lub innym zabezpieczeniu jw.).
5. Po przebraniu się w strój sportowy – kierują się bezpośrednio do przydzielonych, przez
prowadzącego, miejsc ćwiczebnych i tam mogą zdjąć maseczkę (lub inne zabezpieczenie).
6. Rodzice czy opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku (przebywanie
rodziców na terenie sali fitness jest zabronione). Jeżeli dziecko nie jest w stanie samodzielnie
przebrać się w szatni – to niestety nie może uczęszczać na te zajęcia.
7. Obowiązuje stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu
zdrowia uczniów.
8. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia, potwierdzonego badaniem temperatury
termometrem bezdotykowym (38oC i więcej), prowadzący zajęcia poinformuje o tym opiekuna
lub wskazaną osobę, która po kontakcie telefonicznym jest zobowiązana jak najszybciej odebrać
dziecko (własnym transportem) i udanie się na konsultację lekarską. Uczestnik zajęć, u którego
już przed rozpoczęciem zajęć stwierdzono podwyższoną temperaturą – nie zostanie wpuszczony
na obiekt TCSiR.

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone przeze mnie są realizowane w salce fitness na terenie Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie w następujących dniach i godzinach:

Środa – 12:00 – 12:45; 13:00 – 13:45; 14:00 – 14:45 ; 15:00 – 15:45. 

Czwartek – 12:15 – 13:00 (INDYWIDUALNE ZAJĘCIA INSTRUKTAŻOWE w obecności rodzica – dla dzieci i młodzieży, którym plan lekcji uniemożliwia systematyczne uczęszczanie na ćwiczenia korekcyjne);

Czwartek – 13:15 – 14:00.

Piątek – 12:00 – 12:45; 13:00 – 13:45; 14:00 – 14:45 ; 15:00 – 15:45.   

Pomiędzy poszczególnymi zajęciami jest 15-minutowa przerwa na dezynfekcję i przewietrzenie sali.

Państwa dziecko może uczęszczać na ćwiczenia korekcyjne w wybranym przez siebie dniu i godzinie (pod warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca).

Zapisy przez wychowawcę klasy, formularz kontaktowy, telefonicznie (SMS) lub osobiście.

Każdy rodzic (opiekun prawny) powinien zapoznać się z REGULAMINEM ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ oraz podpisać poniższe zgody:

REGULAMIN ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 

ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KOREKCYJNYCH 2021-2022 (PDF)