kids 2580999 1920 300x200 - OFERTA ZAJĘĆ

Oferta zajęć gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej są bezpłatne i będą trwały od września do czerwca. Są one tak pomyślane, by w miłej atmosferze i zabawowej formie skorygować dzieciom ich wady postawy, wzmocnić ich zdrowie oraz zwiększyć sprawność fizyczną, siłę i wytrzymałość mięśni posturalnych, a także poprawić koordynację ruchową.                           

Jako specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjnej posiadam wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i wszechstronne wykształceniem (zdobyte zarówno w kraju jak i za granicą).                                                                                                               

Ćwiczenia GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ w nowym roku szkolnym 2020/2021 – rozpoczynają się już w dniu 09.09.2020 (tj. w środę). Jednak będą się one odbywać w ograniczonej formie (dotyczy to zarówno ilości godzin, jak i liczby osób na zajęciach) – z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

W związku z zagrożeniem epidemicznym obowiązuje również owa organizacja zajęć:
1. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby powinny zakryć usta i nos maseczką, chustą,
przyłbicą lub np. pół-przyłbicą
2. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i bezwzględnie
wykonują polecenia pracowników TCSiR i prowadzącego zajęcia korekcyjne.
3. Uczniowie mogą wejść do sali fitness tylko i wyłącznie za zgodą prowadzącego
(o wyznaczonej wcześniej godzinie).
4. Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od współćwiczących i pracowników TCSiR.
4. Do przebieralni chłopców i szatni dziewcząt uczniowie powinni wchodzić pojedynczo
w maseczkach (lub innym zabezpieczeniu jw.).
5. Po przebraniu się w strój sportowy – kierują się bezpośrednio do przydzielonych, przez
prowadzącego, miejsc ćwiczebnych i tam mogą zdjąć maseczkę (lub inne zabezpieczenie).
6. Rodzice czy opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku (przebywanie
rodziców na terenie sali fitness jest zabronione). Jeżeli dziecko nie jest w stanie samodzielnie
przebrać się w szatni – to niestety nie może uczęszczać na te zajęcia.
7. Obowiązuje stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu
zdrowia uczniów.
8. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia, potwierdzonego badaniem temperatury
termometrem bezdotykowym (38 oC i więcej), prowadzący zajęcia poinformuje o tym opiekuna
lub wskazaną osobę, która po kontakcie telefonicznym jest zobowiązana jak najszybciej odebrać
dziecko (własnym transportem) i udanie się na konsultację lekarską. Uczestnik zajęć, u którego
już przed rozpoczęciem zajęć stwierdzono podwyższoną temperaturą – nie zostanie wpuszczony
na obiekt TCSiR.

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej prowadzone przeze mnie są realizowane w salce korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie oraz w salce fitness na terenie Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie w następujących dniach i godzinach:

Szkoła Podstawowa nr 7 

Poniedziałek – godz.: 10:35 – 11:20 (4 b);  11:30 – 12:15 (2 a);  12:25 – 13:10 (3 b); 13:10 – 13:40 (indywidualne konsultacje dla rodziców – po wcześniejszym e-mailowym umówieniu wizyty).

Wtorek – godz.: 10:35 – 11:20 (2 b);  11:40 – 12:25 (1 b);  12:30 – 13:15 (1 a).

Czwartek – godz.: 8:45 – 9:30 (OP-a); 9:40 – 10:25 (OP-b); 10:35 – 11:20 (3 a).     

Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji

Środa – 12:00 – 12:45; 13:15 – 14:00; 14:30 – 15:15 ; 15:45 – 16:30. 

Czwartek – 12:00 – 12:45 (INDYWIDUALNE ZAJĘCIA INSTRUKTAŻOWE w obecności rodzica – dla dzieci i młodzieży, którym plan lekcji uniemożliwia systematyczne uczęszczanie na ćwiczenia korekcyjne);

Czwartek – 13:15 – 14:00.

Piątek – 12:00 – 12:45; 13:15 – 14:00; 14:30 – 15:15; 15:45 – 16:30.  

Pomiędzy poszczególnymi zajęciami musi być 30-minutowa przerwa na dezynfekcję i przewietrzenie sali.

Państwa dziecko może uczęszczać na ćwiczenia korekcyjne w wybranym przez siebie dniu i godzinie (pod warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca).

Zapisy przez wychowawcę klasy, formularz kontaktowy, telefonicznie (SMS) lub osobiście.

Każdy rodzic (opiekun prawny) powinien zapoznać się z REGULAMINEM ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ oraz podpisać poniższe zgody:

REGULAMIN ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 

ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KOREKCYJNYCH 2020