kids 2580999 1920 300x200 - OFERTA ZAJĘĆ

Oferta zajęć gimnastyki korekcyjnej

UWAGA:

Od dnia 19. maja 2022 r. do 23. czerwca 2022 – zajęcia gimnastyki korekcyjnej w salce fitness TCSiR  będą odbywały się w nowych ramach czasowych – tylko i wyłącznie w: CZWARTKI (14:05-14:50; 14:55-15:40; 15:45-16:30) oraz w PIĄTKI (13:15-14:00; 14:05-14:50; 14:55-15:40; 15:45-16:30; 16:35-17:20). Dzieci, które do tej pory uczestniczyły w zajęciach gimnastyki korekcyjnej w środy (z uwagi na zmianę planu) proszę o przychodzenie na ćwiczenia w czwartek lub piątek w w/w godzinach.

Jednocześnie od 19. maja wszelkie sprawy związane z gimnastyką korekcyjną prowadzoną w TCSiR proszę kierować do pana Pawła Czerwińskiego (pawloczer89@gmail.com), który do 23 czerwca 2022 r. będzie zajmował się organizacją i realizacją ćwiczeń korekcyjnych.

Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej są bezpłatne i będą trwały do 23 czerwca. Są one tak pomyślane, by w miłej atmosferze i zabawowej formie skorygować dzieciom ich wady postawy, wzmocnić ich zdrowie oraz zwiększyć sprawność fizyczną, siłę i wytrzymałość mięśni posturalnych, a także poprawić koordynację ruchową.                           

Jako specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjnej posiadam wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i wszechstronne wykształceniem (zdobyte zarówno w kraju jak i za granicą).                                                                                                               

W związku z zagrożeniem epidemicznym nadal obowiązuje zmieniona organizacja zajęć:
1. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby powinny zakryć usta i nos maseczką, chustą,
przyłbicą lub np. pół-przyłbicą
2. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i bezwzględnie
wykonują polecenia pracowników TCSiR i prowadzącego zajęcia korekcyjne.
3. Uczniowie mogą wejść do sali fitness tylko i wyłącznie za zgodą prowadzącego
(o wyznaczonej wcześniej godzinie).
4. Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od współćwiczących i pracowników TCSiR.
4. Do przebieralni chłopców i szatni dziewcząt uczniowie powinni wchodzić pojedynczo
w maseczkach (lub innym zabezpieczeniu jw.).
5. Po przebraniu się w strój sportowy – kierują się bezpośrednio do przydzielonych, przez
prowadzącego, miejsc ćwiczebnych i tam mogą zdjąć maseczkę (lub inne zabezpieczenie).
6. Rodzice czy opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku (przebywanie
rodziców na terenie sali fitness jest zabronione). Jeżeli dziecko nie jest w stanie samodzielnie
przebrać się w szatni – to niestety nie może uczęszczać na te zajęcia.
7. Obowiązuje stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu
zdrowia uczniów.
8. W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia, potwierdzonego badaniem temperatury
termometrem bezdotykowym (38oC i więcej), prowadzący zajęcia poinformuje o tym opiekuna
lub wskazaną osobę, która po kontakcie telefonicznym jest zobowiązana jak najszybciej odebrać
dziecko (własnym transportem) i udanie się na konsultację lekarską. Uczestnik zajęć, u którego
już przed rozpoczęciem zajęć stwierdzono podwyższoną temperaturą – nie zostanie wpuszczony
na obiekt TCSiR.

Państwa dziecko może uczęszczać na ćwiczenia korekcyjne w wybranym przez siebie dniu i godzinie (pod warunkiem, że będą jeszcze wolne miejsca).

Zapisy przez e-mail (pawloczer89@gmail.com) lub osobiście w salce fitness TCSiR.

Każdy rodzic (opiekun prawny) powinien zapoznać się z REGULAMINEM ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ oraz podpisać poniższe zgody:

REGULAMIN ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 

ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH KOREKCYJNYCH 2021-2022 (PDF)