Nazywam się Lech Wysocki i jestem absolwentem:

· Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku (Wydział Wychowania Fizycznego).
· Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (Korekcja Wad Postawy).

Ukończyłem także:

· Kurs instruktorski gimnastyki korekcyjnej (AWF w Gdańsku).
· Międzynarodowy Kurs dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego w Graz w Austrii.
· Szkolenie z zakresu korekcji wad postawy i leczenia skolioz w Reha – Zentrum Klinik Bavaria w Würzburgu w Niemczech („Szkoła Pleców”, metoda Lehnert-Schroth oraz Feldenkraisa).

Legitymuję się:

· pierwszym i drugim stopniem specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania fizycznego,
· stopniem awansu zawodowego: nauczyciela dyplomowanego.

Posiadam również stopnie instruktorskie z takich dyscyplin jak:

· gimnastyka sportowa, pływanie, piłka siatkowa i koszykowa, Nordic Walking oraz Lekkoatletyka.

W latach 1995 – 2015 ściśle współpracowałem z:

· Centrum Promocji Nowatorstwa Pedagogicznego w Warszawie, gdzie prowadziłem warsztaty metodyczne dla konsultantów i doradców metodycznych oraz nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej („Nowoczesne, aktywizujące metody i formy pracy na zajęciach wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej”).

· Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Olsztynie, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Koninie, Łomży, Szczecinie, Lesznie i Skierniewicach, gdzie prowadziłem prelekcje na konferencjach przedmiotowo – metodycznych oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego („Nowoczesne, aktywizujące metody i formy pracy na zajęciach wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej”).

· AWF w Gdańsku, Warszawie i Krakowie,

· Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku, gdzie prowadziłem warsztaty i kursy z zakresu „Korekcji Wad Postawy”.

Moje osiągnięcia:

· W 2001 roku prowadziłem wykłady i ćwiczenia z dziedziny gimnastyki korekcyjnej na Międzynarodowym Kursie dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego w Graz w Austrii oraz na wykłady na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Olejnicy.
· Przez wiele lat współpracowałem z Kliniką Rehabilitacyjną w Würzburgu i Kliniką leczenia skolioz w Sobernheim w Niemczech.
· Brałem udział w różnych międzynarodowych konferencjach naukowych z dziedziny dydaktyki wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, gdzie prezentowałem swój dorobek zawodowy.
· Jestem autorem scenariuszy i współrealizatorem 6 filmów z dziedziny nowoczesnej gimnastyki korekcyjnej, zrealizowanych przy współpracy Akademickiej Telewizji Edukacyjnej z Gdańska oraz 3 filmów, nagranych dla celów dydaktycznych przez Akademicką Telewizję Edukacyjną AWF z Krakowa.
· Jestem twórcą nieinwazyjnej metody leczenia skolioz i korekcji garbów żebrowych za pomocą elektrostymulacji oraz jedynej w świecie metody nieoperacyjnego wydłużania skróconej kończyny dolnej.
· Jestem współautorem programu kursów kwalifikacyjnych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla nauczycieli (zatwierdzonego przez MEN).
· Jestem autorem licznych publikacji z dziedziny korekcji wad postawy w „Stolemie” oraz „Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym”.

Mój staż pracy w gimnastyce korekcyjnej jest następujący:

· W latach 1984÷1990 pracowałem jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i pływania korekcyjnego w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Tczewie.
· W latach 1990÷1991 – jako nauczyciel gimnastyki korekcyjnej w Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej w Tczewie.
· Od 1991÷1992 – jako nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tczewie.
· W latach 1992÷1997 pełniłem funkcję dyrektora Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej w Tczewie, gdzie prowadziłem również zajęcia korekcyjne.
· W roku 1993 na zlecenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tczewie prowadziłem szkolenia dla pielęgniarek środowiskowych i szkolnych z zakresu wykrywania i klasyfikacji wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej.
· W latach 1995÷1996 prowadziłem prywatny gabinet korekcji wad postawy, elektrostymulacji i masażu w Tczewie.
· W latach 1997÷1999 prowadziłem zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z Państwowego Domu Dziecka w Tczewie.
· W 2001 opracowałem i przeprowadziłem w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku – zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie – autorski program kursu kwalifikacyjnego z gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej dla nauczycieli.
· W latach 2003÷2004 współpracowałem z firmą „Zdrowe Plecy” – prowadząc na terenie Warszawy wykłady i ćwiczenia z dziedziny gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla nauczycieli wychowania fizycznego, nauczania początkowego i przedszkolnego.
· W latach 2004÷2007 byłem wykładowcą w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, gdzie prowadziłem wykłady i ćwiczenia na Studiach Podyplomowych z „Korekcji Wad Postawy”.
· Od 1997 pracuję w Szkole Podstawowej nr 7 w Tczewie jako nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Leave a Comment