Szanowni Rodzice,
cieszę się, że mogę zaproponować Waszemu dziecku zajęcia:
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Państwa dziecko znajduje się w grupie wiekowej, u której w ponad 70 % stwierdza się występowanie kontrrotacji miednicy lub skośnego ustawienia miednicy oraz bocznego skrzywienia kręgosłupa.
Wady te występują obecnie nagminnie w wieku szkolnym.
Dodatkowo według raportu Polskiej Akademii Nauk O Kulturze Fizycznej w Polsce. Diagnoza zdrowia i sprawności Polaków:
„(…) Pogarsza się stan zdrowia wszystkich dzieci, które wykazują złe wskaźniki rozwoju fizycznego i obniżoną sprawność fizyczną – zbliżamy się do katastrofy biologicznej!
30 % dzieci 4-letnich i 40 % 6-letnich kwalifikuje się do grup dyspanseryjnych (w województwie pomorskim aż 74 % dzieci 6-letnich to dzieci z wadami postawy).
Ponad 50 % dzieci przedszkolnych nie uzyskuje norm tzw. minimalnej sprawności fizycznej, a 30-40 % dzieci ma zaburzoną koordynację ruchową.
Dzieci przedszkolne zmusza się do zastępowania gier ruchowych zabawami manipulacyjnymi i konstrukcyjnymi, odbywanymi w miejscu, zwykle w pozycji siedzącej. Toteż powszechnie fizjolodzy uważają, ze dzieci w przedszkolu nie zaspokajają naturalnego w tym wieku „głodu ruchu”.
Za normę ruchu przyjmuje się 6 godzin dziennie dla chłopców – w wieku przedszkolnym i 5 godzin i 15 minut – dla dziewcząt.
Przy czym jako minimum uznaje się 4 godziny.
A w naszych przedszkolach przeznacza się przeciętnie 2 godziny na dowolne zabawy na świeżym powietrzu i 20 ÷ 30 minut na zorganizowanie zajęcia ruchowe.
W szkołach tylko 1/4 uczniów jest aktywna fizycznie na poziomie zbliżającym się do normy fizjologicznej, natomiast aż dla 60 % populacji uczniowskiej 4 godziny lekcji WF w tygodniu są jedyną formą uczestnictwa w zorganizowanym i racjonalnie dobranym ruchu.
75 % zajęć ruchowych w klasach początkowych odbywa się na korytarzach, a 14 % w salach lekcyjnych. Zajęciami pozaszkolnymi są objęte coraz mniej liczne grupy dzieci (…)”
Zaburzenia w postawie ciała oraz brak ruchu, wśród uczniów nauczania początkowego, są już powszechne – co może być w konsekwencji przyczyną późniejszych problemów zdrowotnych w wieku dorosłym.
Państwa dziecko znajduje się jeszcze w wieku, w którym można zastosować środki zapobiegawcze i korekcyjne, które zmaksymalizują efekt wzmocnienia zdrowia i poprawy postawy ciała.