PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ FILM, KTÓRY PRZEDSTAWIA UKŁAD ĆWICZEŃ KORYGUJĄCYCH PRZYKURCZ ROTATORÓW WEWNĘTRZNYCH UDA, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ROTACJĄ KOŚCI UDOWYCH I RZEPKI DO ŚRODKA, CO POCIĄGA ZA SOBĄ RÓWNIEŻ ROTACJĘ PODUDZI I STÓP DO ŚRODKA.

CAŁY PREZENTOWANY UKŁAD ĆWICZEŃ MOŻNA WYKONYWAĆ SAMODZIELNIE W WARUNKACH DOMOWYCH.

SĄ TO ĆWICZENIA, KTÓRE AUTOR FILMU – W OPARCIU O SWOJĄ PONAD 37-LETNIĄ PRAKTYKĘ – UZNAŁ ZA NAJSKUTECZNIEJSZE W PROCESIE KORYGOWANIA PRZYKURCZU ROTATORÓW WEWNĘTRZNYCH UDA.