PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ FILM PRZEDSTAWIAJĄCY BARDZO KRÓTKI UKŁAD ĆWICZEŃ IZOMETRYCZNYCH, KTÓRE MOŻNA ZASTOSOWAĆ W KOREKCJI BOCZNYCH SKRZYWIEŃ KRĘGOSŁUPA (SKOLIOZ) ORAZ W KSZTAŁTOWANIU PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA.
CAŁY PREZENTOWANY UKŁAD ĆWICZEŃ MOŻNA WYKONYWAĆ SAMODZIELNIE W WARUNKACH DOMOWYCH I TO BEZ UŻYCIA PRZYBORÓW.
SĄ TO ĆWICZENIA, KTÓRE AUTOR FILMU – W OPARCIU O SWOJĄ WIELOLETNIĄ PRAKTYKĘ – UZNAŁ ZA NAJSKUTECZNIEJSZE WŚRÓD NAJKRÓTSZYCH ĆWICZEŃ STOSOWANYCH W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA PRAWIDŁOWEJ SYLWETKI CIAŁA. MOŻNA JE STOSOWAĆ, BEZ SPECJALNEGO ZMĘCZENIA, KILKA RAZY W CIĄGU DNIA – Z DUŻYM SKUTKIEM DLA KOREKCJI POSTAWY I WZMOCNIENIA SIŁY MIĘŚNI.